Soma(carisoprodol)

Soma är en muskel relaxant som verkar genom att blockera smärtupplevelser mellan nerverna och hjärnan. Soma används tillsammans med vila och sjukgymnastik för att behandla skador och andra smärtsamma muskuloskeletala tillstånd. Soma kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna guide. Viktig information Detta läkemedel kan vara vanebildande och får aldrig ges till en KÖP HÄR