Sonata(Zaleplon)

Sonata (Zaleplon)

Köp Sonata utan recept
köp xanax alprazolam sverige utan recept

Beställ Sonata utan recept och få den levererad direkt till brevlådan inom fem dagar.
Sonata (Zaleplon) är ett Bensodiazepinliknande läkemedel man vanligtvis köper i kapselform som Sonata 5mg och Sonata 10mg. Jämfört med andra bensodiazepinliknande sömnmedicin som Imovane(Zopiklon) och Zolpidem, har Zaleplon en mycket kort halveringstid på 1-2 h. Zaleplon har därför ingen nämnvärd effekt på den totala sömntiden eller vad gäller att reducera antal uppvaknanden under natten, utan verkar främst genom att hjälpa dig med själva insomningen. Sonata brukade i Sverige tidigare skrivas ut på recept och säljas på apotek för behandling i begränsade perioder mot tillfälliga sömnsvårigheter, främst insomni. Beroende på typ av sömnsvårigheter och dess konsekvenser, kan behandlingstiden sträcka sig från några dagar upp till två veckor.

Zaleplon (sonata/zalwell) receptfritt på nätet

                                                        Zaleplon 10mg

Den normala dosen vid användning av Sonata (Zaleplon) är 5 mg men kan i vissa fall höjas till 10 mg, en dos som inte bör överskridas. Äldre människor (65+) är känsligare för substansen och reagerar starkare, de bör därför vanligtvis inte överskrida 5 mg. Detta gäller även oberoende av ålder i det fall man lider av milda till måttliga leverproblem. Zaleplon verkar inom 30 minuter och bör tas direkt innan eller i samband med sänggående. Du ska helst inte äta precis innan du tar medicinen och särskilt inte större måltider då detta kan fördröja medicinens effekt.

Sonata (Zaleplon) biverkningar

Vanliga bieffekter (påverkar 1/100 patienter) är dåsighet/sömnighet, amnesi, muntorrhet, huvudvärk, parestesi, smärtsamma menstruationer, koncentrationssvårigheter, ångest, depression, nervositet,apati, rygg/bröst-smärtor, svindel, muskelsvaghet, ataxi, minskad aptit, synproblem samt överkänslighet mot ljud och ljus. Exempel på mindre vanliga biverkningar (påverkar 1/1000): Torr hud, anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner, apnea, dyspnea, pneumonia, ansiktsförlamning, hyperventilation, beteendestörningar, vanföreställningar, psykos, mardrömmar och hallucinationer.

Sonata (Zaleplon) och alkohol 

Zaleplon bör inte tas i samband med alkohol då detta kan förstärka dess sedativa effekt och kraftigt påverka din koordinationsförmåga samt ökar risken för många av biverkningarna som även dessa blir förstärkta, till exempel beteendestörningar, amnesi, hallucinationer och vanföreställningar för att nämna några.

Sonata (Zaleplon) och beroende

Som för alla bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel kan även Sonata (Zaleplon) leda till fysiskt och psykiskt beroende. Risken för beroende ökar med dosen och behandlingstiden, vilket är en stor anledning till att medicinen främst ska användas tillfälligt och inte i längre perioder än två veckor. Personer med en historia av alkoholproblem eller drogmissbruk har både ökad risk för att utveckla ett beroende och ökad risk för att göra det på kortare tid. Har ett beroende av Zaleplon väl utvecklats kommer ett abrupt avslut av behandlingen med största sannolikhet leda till abstinensproblem som kan bli mycket allvarliga vid längre användning med/eller vid högre doser.

Viktigt att tänka på!

Då Sonata (Zaleplon) säljs som receptbelagd sömnmedicin på Apoteket bör du alltid påbörja behandling i samråd med din läkare. Som med alla andra receptbelagda läkemedel finns det mycket man behöver tänka på och vara försiktig med innan användning och informationen på vår sida är inte på något sätt menad som heltäckande. Vi vill ändå understryka att du inte ska använda denna medicin om du lider av sömnapné, har problem med levern, andningsproblem,eller ammar.

Beställ Sonata (Zaleplon) receptfritt här! 

Annan sömnmedicin:

Ambien/Stilnoct (Zolpidem)
Mogadon (Nitrazepam)
Imovane (Zopiklon)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.