Soma(carisoprodol)

Soma är en muskel relaxant som verkar genom att blockera smärtupplevelser mellan nerverna och hjärnan.köp xanax alprazolam sverige utan recept

Soma används tillsammans med vila och sjukgymnastik för att behandla skador och andra smärtsamma muskuloskeletala tillstånd. Soma kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna guide.

Viktig information

Detta läkemedel kan vara vanebildande och får aldrig ges till en person som har en historia av drogmissbruk eller beroende.

Karisoprodol är ett centralt verkande läkemedel som i första hand är indikerat för korttidsbehandling av akut smärta i korsryggen. Läkemedel som innehåller carisoprodol har varit tillgängliga i Europa sedan 1959 och är godkända i ett antal av EU:s medlemsstater (se bilaga I för en förteckning över läkemedel innehållande köp soma utan recept eucarisoprodol som är godkända i EU). De inkluderar tabletter och stolpiller som finns tillgängliga på recept i 12 av EU:s medlemsstater.

Alla läkemedel innehållande carisoprodol i EU har godkänts enligt nationella förfaranden. Den 20 april 2007 utfärdade den behöriga myndigheten i Norge (NoMA) en snabb varning som, i enlighet med artikel 107 i direktiv 2001/83/EG, i dess senaste lydelse, informerade medlemsstaterna, EMEA och Europeiska kommissionen om det beslut att frivilligt dra tillbaka godkännanden för försäljning för läkemedel innehållande carisoprodol i medlemsstaten från och med den 1 maj 2008 som fattats av innehavaren av godkännandet för försäljning Actavis.

Innehavaren av godkännandet för försäljning fattade sitt beslut om frivilligt återkallande på grundval av den bedömning som gjorts av den behöriga myndigheten i Norge. I sin bedömning kom NoMA fram till att det finns ett samband mellan carisoprodol och en förhöjd risk för missbruk eller beroende, förgiftning och händelser som har att göra med psykomotorisk nedsättning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.