Xanor (Xanax, Alprazolam)

Vi hjälper dig köpa Xanor utan recept inom EU med säker leverans till Sverige!

Xanax, även kallat Xanor i Sverige, med den aktiva ingrediensen Alprazolam (bensodiazepin) verkar dämpande på det centrala köp xanax alprazolam sverige norge utan receptnervsystemet. Xanax har en ångestdämpande effekt och används vid behandling av ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning. Läkemedlet används även vid paniksjukdom med eller utan torgskräck.

Användning av Xanax kan leda till fysiskt och psykiskt beroende av läkemedlet. Risken för beroende ökar med dos och behandlingstidens längd och vid missbruk av alkohol.

Xanor är en mycket effektiv medicinering vid panikångest ofta i kombination med något SSRI-läkemedel. De flesta personer  trappar ned och avslutar medicineringen efter en tid och, beträffande Atarax saknar
det läkemedlet Xanors positiva egenskaper.

Vi rekommenderar att man konsulterar läkare vid långvarigt intag av Xanor för att förhindra missbruk.

Xanax och Xanor säljes ifrån EU-lagret och leveranstid är vanligtvis 5 till 12 dagar. Beställ Xanor utan recept genom att klicka på denna länk!

Läs mer om ångestdämpande medicin:

Rivotril/Iktorivil (Klonazepam)

Ativan (Lorazepam)