Xanax (Xanor, Alprazolam)

Xanax även kallat Xanor i Sverige, med den aktiva ingrediensen Alprazolam (bensodiazepin) verkar dämpande på det centrala köp xanax alprazolam sverige norge utan receptnervsystemet. Xanax har en ångestdämpande effekt och används vid behandling av ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning. Läkemedlet används även vid paniksjukdom med eller utan torgskräck.

Användning av Xanax kan leda till fysiskt och psykiskt beroende av läkemedlet. Risken för beroende ökar med dos och behandlingstidens längd och vid missbruk av alkohol.

Xanor är en mycket effektiv medicinering vid panikångest ofta i kombination med något SSRI-läkemedel. De flesta personer  trappar ned och avslutar medicineringen efter en tid och, beträffande Atarax saknar
det läkemedlet Xanors positiva egenskaper.

När man väl blivit exponerad för en Benzodiazepin, anpassar sig hjärnan genom att förändra GABA-receptorernas funktion. GABA har en hämmande funktion och är den huvudsakliga neurotransmittor som fungerar som broms. Den lugnar ner, dämpar känslor och nervimpulser i hela centrala nervsystemet. Enligt rådande teori (Dr Ashton m.fl.) återbildas GABA-receptorerna vid regelbundet intag av benzodiazepiner. Förenklat sett minskar GABA-receptorerna i antal och kan på så sätt inte fungera normalt.

Vi rekommenderar att man konsulterar läkare vid långvarigt intag av Xanor för att förhindra missbruk.

Xanax och Xanor säljes ifrån EU-lagret och leveranstid är vanligtvis 5 till 12 dagar.