Tramadol

Tramadol är ett smärtstillande läkemedel som tillhör klassen opioider som verkar i det centrala köp xanax tramadol alprazolam sverige utan receptnervsystemet. Det lindrar smärta genom att verka på specifika nervceller i ryggmärgen och hjärnan. Tramadol är receptbelagt hos apoteken i Sverige och används för behandling av måttlig till svår smärta. Vi hjälper dig beställa Tramadol receptfritt som skickas inom EU till Sverige.

Effekten av medicinen varierar och det är viktigt att man diskuterar med sin läkare och tillsammans hittar den dosering som fungerar bäst och ger så få biverkningar som möjligt.

En vanlig dos av Tramadol för vuxna och ungdomar över 12 år är 1 kapsel 3 gånger om dagen. Man bör inte ta mer än 400 milligram per dygn.

köp tramadol receptfritt till Sverige

Tramadol 50mg receptfritt till Sverige

Om man är äldre och läkaren har bedömt att man behöver medicinen kan man få en lägre dos. Man ska då inte ta mer än 300 milligram per dygn.

Det finns en risk för att bli beroende av Tramadol. Men när det används rätt, det vill säga vid smärttillstånd som de är avsedda för och ger en bra effekt på smärtan, är risken för beroende mindre.

När medicinen används i berusningssyfte eller för att bli lugn är det stor risk att man blir beroende. Man får så kallade abstinenssymtom om man slutar tvärt. Därför är det viktigt att man minskar dosen gradvis när man ska avsluta behandlingen. Abstinens kan yttra sig som oro, kallsvettning och diarré men är medicinskt ofarligt och går över på ett par veckor. Av sin läkare kan man få ett schema för hur man gradvis ska minska dosen för att kunna sluta utan att få alltför mycket abstinensbesvär.

Man ska alltid vara noga med att förvara sina mediciner så att ingen annan kommer åt dem och att inte ge dem till någon annan. Det är speciellt viktigt att tänka på när det gäller läkemedel som delvis liknar morfin på grund av risken för beroende. Det verksamma ämnet tramadol har likheter med vissa läkemedel som används vid depression, och man bör inte blanda dessa två typer av läkemedel. Då kan den sammanlagda effekten bli för stark och man kan i vissa fall bli förvirrad, få påverkan på medvetandet och hög feber.

Tramadol och alkohol

Alkohol,sömnmedel, smärtstillande medel eller andra läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet kan förstärka den dåsighet man kan känna när man tar tramadol. Personer som har epilepsi bör undvika mediciner som innehåller tramadol eftersom det ökar risken för kramper. Om man har oregelbunden hjärtrytm bör man undvika att köpa tramadol på nätet. Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma ifall man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

Här kan du köpa Tramadol  receptfritt online utan läkarbesök. All leverans sker inom EU så risken för tullbeslag är obefintlig.

Andra smärtstillande:

Kodein

Soma