Kodein

Allt du behöver veta för att köpa Kodein utan recept på nätet

Kodein (Codeine) tillhör en läkemedelsgrupp som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta genom att köp Kodein utan recept ifrån EU via tramadoldirekt.comblockera smärtsignalerna till hjärnan, så kallad central verkan. Det har även en hostlindrande effekt.
Vid behandling av smärta kan Kodein användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel som paracetamol, acetylsalicylsyra eller ibumetin. Jämfört med de besläktade ämnena heroin och morfin, har kodein en mild verkan, men kan fortfarande ge upphov till eufori vid högre doser. Den biokemiska förklaringen till kodeins verkan är densamma som den för morfin, vilket förklaras med att kodeins verkan i sig grundar sig på att kroppen omvandlar det till morfin.

Beställ Kodein utan recept

Vanligtvis används läkemedel med kodein för behandling av svårare huvudvärk (till exempel migrän), benbrott och andra typer av måttlig till svår smärta. Kodein används även vid svår rethosta.

Kodeinfosfat är en typ av smärtstillande medel som kallas en opioid. Det är relaterade till morfin men är inte lika stark. Opioida smärtstillande medel fungerar genom att imitera funktionen hos naturligt förekommande smärtlindrande kemikalier som kallas endorfiner. Endorfiner förekommer i hjärnan och ryggmärgen och minska smärta genom att kombinera med opioidreceptorer såsom oxynorm.

Kodeinfosfat härmar effekten av naturliga endorfiner genom att kombinera med de opioida receptorer i hjärnan och ryggmärgen. Detta blockerar överföringen av smärtsignaler som skickas av nerverna till hjärnan.

Kodein är effektiv vid

  • Mild till måttlig smärta inklusive icke allvarlig artrit och reumatiska smärtor, mjukdelsskador som stukningar och sträckningar, seninflammation, ryggvärk, nervsmärta (neuralgi), migrän, huvudvärk,tandvärk, mensvärk.

Codeine is transformed to morphine in the liver by an enzyme. Morphine is the substance that produces pain relief. Some people have a variation of this enzyme and this can affect people in different ways. In some people, morphine is not produced or produced in very small quantities, and it will not provide enough pain relief. Other people are more likely to get serious side effects because a very high amount of morphine is produced. If you notice any of the following side effects, you must stop taking this medicine and seek immediate medical advice: slow or shallow breathing, confusion, sleepiness, small pupils, feeling or being sick, constipation, lack of appetite. Köp kodein inrikes

Codeine Phosphate tablets may make you feel drowsy(dåsig), confused or dizzy, cause fits, blurred or double vision or to see things that are not there. Make sure you are not affected before you drive or operate machinery.

Klicka här för att beställa Kodein utan recept till Sverige

Andra smärtstillande läkemedel:

Tramadol

Soma