Imovane (Zopiklon)

Köp sömnmedicin på nätet ifrån EU utan recept

Zopiklon(även kallad Imovane) används som sömnmedel vid olika former av sömnbesvär -svårigheter att somna, för tidigt uppvaknande eller för många nattliga uppvaknanden.

Zopiklon används vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär samt under begränsad tid vid kroniska sömnbesvär.

 Tabletten verkar vanligen inom 30 minuter och lämnar kroppen relativt snabbt, varför det är liten risk att man känner sig dåsig dagen efter man tagit tabletten. Sömnproblem är idag mycket vanligt, och en av orsakerna till detta är ökad stress i vardagen. Många av de personer som lider av problem med sömnen kan behöva medicinering för detta, eftersom långvariga problem med sömnbrist kan leda till att koncentrationsförmågan minskar och att man inte klarar av att fokusera på sina arbetsuppgifter eller framföra fordon.

Zopiklon(Imovane) verkar vanligen inom 30 minuter. Det är därför viktigt att man tar tabletten i anslutning till sänggåendet eller först när naturlig insomning uteblivit. För att få effekt snabbt bör tabletten tas i upprätt ställning med ½ glas vatten. Bör inte ges till barn.köp imovane utan recept eu sverige tull betala med kontokort

Biverkningar

Muntorrhet (För att undvika karies borstas tänderna med fluortandkräm 2 gånger dagligen), smakförändring (bitter smak), ofta övergående. Dåsighet som är beroende av dosens storlek och försvinner eller minskar när dosen minskas.

Huvudvärk, förändrat drömmönster, illamående, oro, yrsel.

Aggressivitet, förvirring, irritation, koncentrationssvårigheter, minnesluckor, sinnesförnimmelser (hallucinationer). Hudutslag.

Om man avbryter behandlingen plötsligt efter långtidsbehandling kan så kallade utsättningssymptom förekomma. Exempel på sådana symptom kan vara sömnsvårigheter, mardrömmar, huvudvärk, flashback, svettningar, hallucinationer och ökad hjärtrytm.. Man kan även känna sig orolig, irriterad och förvirrad. I mycket sällsynta fall har även kramper förekommit.

Tala med Din läkare om du får biverkningar.