Imovane (Zopiklon)

Köp Imovane receptfritt på nätet

Zopiklon är ett s.k. Bensodiazepinliknande preparatKöp sömnmedicin på nätet ifrån EU utan recept. Imovane shop inrikes
och säljs vanligtvis under namnet Imovane.
Imovane 5 mg och Imovane 7,5 mg brukar skrivas ut vid olika former av tillfälliga sömnbesvär, om du till exempel har svårt att somna, vaknar många gånger under natten eller vaknar för tidigt. Medicinen kan också användas under begränsad tid vid kroniska sömnbesvär.

Imovane (Zopiklon) är en effektiv sömnmedicin som börjar verka inom 30 minuter och har en halveringstid på 4-6 timmar, hos äldre personer går det något långsammare och halveringstiden kan öka upp till sju timmar.Det är därför inte ovanligt att tröttheten håller i sig ett tag dagen efter intag och att man kan känna sig lite dåsig. Vanligtvis börjar man med Imovane 5 mg, men i de fall sömnbesvären kvarstår kan dosen ökas till 7,5 mg. Tabletten ska sedan sväljas med minst ett halvt glas vatten för bästa resultat.
Det är viktigt att man tar Imovane i samband med sänggående för att inte riskera bieffekter som kan uppstå av Imovane i vaket tillstånd, bland annat förvirring, avvikande beteende och minnesluckor.

Zopiklon receptfritt på nätet

Imovane 7,5 mg

Imovane (Zopiklon) biverkningar

De vanligaste biverkningarna med Imovane är muntorrhet, bitter/metallisk smak i munnen, samt ovan nämnda trötthet/dåsighet dagen efter. Mindre vanliga biverkningar är t.ex. mardrömmar, illamående, huvudvärk, oro och yrsel.

Imovane (Zopiklon) och alkohol

Alkohol bör undvikas när man tar Imovane då det kan förstärka effekten och dess varaktighet. Detta kan ställa till med problem genom att negativt påverka din bilkörning eller arbetsförmåga dagen efter, något att vara särskilt varsam med vid arbete med maskiner och fordon. Imovane ska även undvikas om du har eller tidigare haft problem med alkoholberoende eller annat missbruk , då detta ökar risken för fysiskt eller psykiskt beroende av Imovane och särskilt vid längre användning och/eller högre doser. Grapefrukt och även grapefruktjuice bör också undvikas vid användning av Imovane då det kan få liknande förstärkande effekter som alkohol.

Imovane (Zopiklon) och beroende

Användning av bensodiazepinliknande preparat som Imovane kan leda till fysiskt eller psykiskt beroende, och skall därför främst användas vid tillfälliga sömnbesvär eller under begränsad tid vid kroniska sömnproblem. Risken för beroende ökar ju längre denna typ av mediciner används samt ju högre dos som tas. Det är inte ovanligt att sömnbesvär kommer tillbaka tillfällig vid avslutat behandling, även om detta bara är tillfälligt och brukar gå över efter några dagar så rekommenderas det vanligtvis att successivt minska dosen de sista dagarna av behandlingsperioden. Efter några veckors användning sker en toleransutveckling och även abstinenssymtom kan förekomma om ett beroende har utvecklats.

Viktigt att tänka på

Då Imovane säljs som receptbelagd sömnmedicin på Apoteket bör du alltid påbörja behandling i samråd med din läkare. Som med alla andra receptbelagda läkemedel finns det mycket man behöver tänka på och vara försiktig med innan användning, informationen på vår sida är inte på något sätt menad som heltäckande. Däremot vill vi ändå understryka att medicinen bör inte tas om du lider av sällsynta ärftliga tillstånd som som galaktosintolerans, glukosgalaktosmalabsorption eller total laktasbrist.
Det kan även förekomma sällsynta biverkningar som aggressivitet, förvirring, irritation, hallucinationer, koncentrationssvårigheter, minnesluckor, magbesvär och hudutslag.
Det är viktigt att du talar med din läkare om du får biverkningar. Imovane ska förvaras vid högst 30°. För utförlig information om Imovane (Zopiklon), läs bipacksedeln eller besök FASS.se

Klicka här för att köpa Imovane/Zopiklon receptfritt på nätet!

Tryck här för att köpa sömntabletter utan recept


Annan sömnmedicin:

Ambien/Stilnoct (Zolpidem)
Mogadon (Nitrazepam)
Sonata (Zaleplon)