Iktorivil/Rivotril(Klonazepam)

Vi hjälper dig beställa Klonazepam utan recept till Sverige!

Iktorivil (Klonazepam), även kallat Ritrovil används mot olika former av epilepsi och ibland också mot ångest. Generisk Rivotril (Klonopin) innehåller den aktiva substansen klonazepam, som tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepiner. Klonazepam förhindrar att signaler som utlöser ett epileptiskt anfall sprider sig i hjärnan under anfallet. Därigenom dämpas pågående anfall och nya anfall förhindras. köp xanax alprazolam sverige utan recept

Ta inte Klonazepam
 • om du är allergisk (överkänslig) mot klonazepam eller mot något av övriga innehållsämnen i Iktorivil.
 • om du är allergisk (överkänslig) mot bensodiazepiner (lugnande medel).
 • om du har allvarliga andningssvårigheter.
 • om du har allvarligt nedsatt leverfunktion.
 • om du har missbruksproblem (läkemedel, droger eller alkohol).

Iktorivil ska inte ges till patienter som är i koma.

Iktorivil injektions-/infusionsvätska innehåller bensylalkohol. Kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under 3 år. Användning av Iktorivil injektions-/infusionsvätska till nyfödda och för tidigt födda spädbarn ska undvikas.

Var särskilt försiktig med Iktorivil

 • om du är äldre eller har nedsatt allmäntillstånd.

  Beställ Rivotril (Klonazepam) receptfritt till Sverige

 • om du har nedsatt leverfunktion eller allvarlig leverskada (t ex skrumplever).
 • om du har nedsatt njurfunktion.
 • om du har sömnapné (andningsuppehåll under sömnen).
 • om du har sjukdomar i andningsvägarna.
 • om du har en hjärnskada.
 • om du tar läkemedel som nedsätter andningen.
 • om du har svårigheter att samordna rörelser.
 • om du har eller tidigare har haft depression.
 • om du har svårartad muskelsvaghet (myasthenia gravis).
 • om du har en akut förgiftning orsakad av alkohol eller droger.
 • om du har porfyri (ämnesomsättningssjukdom som berör bildningen av det röda blodfärgämnet, hem).

 

Om något av ovanstående gäller för dig bör du rådgöra med läkare innan behandling med Iktorivil påbörjas.

Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t ex klonazepam har upplevt tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Risken är större om du tidigare har haft sådana tankar. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

Extra försiktighet bör iakttas vid behandling av spädbarn eftersom Iktorivil kan orsaka ökad mängd saliv och slem i luftvägarna.

Vid behandling med Iktorivil finns risk för fysiskt och psykiskt beroende. Risken för beroende ökar vid långtidsbehandling eller vid behandling med höga doser. Risken är också större hos patienter som missbrukar eller har missbrukat alkohol eller droger samt hos patienter som har eller har haft allvarlig psykisk störning.

Klonazepam och Alkohol

Undvik intag av alkohol under behandling med Iktorivil. Samtidigt intag kan leda till allvarliga biverkningar.

Användning av andra läkemedel

Iktorivil kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel:

 • Rifampicin (används för behandling av tuberkulos).
 • Johannesört (används vid lätt nedstämdhet och lindrig oro).
 • Fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, valproinsyra och primidon (används motepilepsi).
 • Vissa smärtstillande medel, läkemedel mot ångest och oro, sömntabletter samt bedövnings- och muskelavslappnande medel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

Intag av Iktorivil med mat och dryck

Undvik alkohol under behandling med Iktorivil. Kombinationen kan orsaka ökad trötthet och försämrad andnings- och hjärtfunktion.

Graviditet och amning

Risk finns att fostret påverkas. Använd därför inte Iktorivil annat än på bestämdordination från läkare om du är gravid.

Iktorivil passerar över i bröstmjölk. Risk finns att ett barn som ammas påverkas. Använd därför inte Iktorivil om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Iktorivil kan orsaka trötthet, yrsel, krampanfall och koncentrationssvårigheter. Rådgör med läkaren om det är lämpligt att du framför fordon eller utför arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/ellerbiverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Beställ Klonazepam utan recept här

Annan relaterad medicin:

Xanax/Xanor

Ativan (Lorazepam)

7 reaktioner på ”Iktorivil/Rivotril(Klonazepam)”

  1. Hej,
   Såna mängder går nog inte att beställa då lagret inte räcker till. Jag har för mig att 8 paket i månaden är maxgräns för tillfället. Det enda som finns inne just nu är Carisoprodol (Soma)
   som kostar runt 2000kr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.