Köp Ambien(Zolpidem,Stilnoct) i Sverige

köp xanax tramadol alprazolam sverige utan recept med EU-leverans utan tull

Ambien(även kallat för Stilnoct, Zolpidem) är ett snabbverkande sömnmedel. Medicinen används framför allt vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär, till exempel om man har svårt att somna eller om man vaknar under natten. Det verksamma ämnet är zolpidem. Sömnproblem är idag mycket vanliga, och en av orsakerna till detta är ökad stress i vardagen.

Många av de personer som lider av problem med sömnen kan behöva medicinering för detta, eftersom långvariga problem med sömnbrist kan leda till att koncentrationsförmågan minskar och att man inte klarar av att fokusera på sina uppgifter.

Om du är frisk för övrigt är den rekommenderade dosen 10 mg dagligen, vilket innebär att du ska ta en tablett (10mg) Tabletterna ska du ta med någon vätska innan du går och lägger dig.

Om du av någon anledning skulle glömma att ta din medicin innan du går till sängs, och sedan vaknar och kommer ihåg det under natten, måste du titta på klockan och avgöra om du kan få ytterligare 7-8 timmars sömn.

Är det så sent att du inte hinner sova så länge ska du strunta i att ta medlet och köp Ambien Zolpidem Stilnoct i Sverige utan recept ifrån EU. Vi garanterar leverans inom 10 dagar utan problem med tullen. betala med kontokortistället vänta till nästa kväll. Det allra viktigaste att komma ihåg är att du inte får ta dubbel dos för att kompensera bortfallet! Ta bara den dos du fått ordinerat. Om du istället kommer på tidigt på natten att du glömt, kan du ta den vanliga dosen.

Viktigt är dock att du får sova de angivna timmarna efter att du tagit din tablett, annars finns risk för bland annat minnesförlust.

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel bli yra, dåsiga eller få ont i huvudet. Andra kan få mardrömmar, minnesstörningar, hallucinationer eller förvärrad sömnlöshet. En del kan bli rastlösa eller få besvär från magen, som diarré, illamående eller ont i magen. Man ska inte använda medicinen om man har försämrad leverfunktion, muskelsjukdomen myastenia gravis, allvarliga andningsbesvär eller andningsuppehåll under sömnen, så kallad sömnapné. Man bör undvika alkohol när man tar medicinen.

Alkohol och sömntabletter (ambien)

Alkohol,Stesolid och zolpidem kan förstärka varandras effekter. Sömnmedel kan tillsammans med alkohol ge kraftiga reaktioner, som till exempel förvirring eller minnesförlust. Det finns en risk för att bli beroende av medicinen. Därför är det viktigt att följa läkarens anvisningar. Om man är eller har varit beroende av droger eller alkohol bör man ta upp det med sin läkare innan man börjar använda zolpidem.

Om man har tagit sömnmedlet under en längre tid ska man inte sluta ta medicinen plötsligt. Då kan man drabbas av till exempel sömnbesvär, huvudvärk, muskelsmärtor eller svettningar. Man kan också bli orolig, irriterad eller förvirrad. För att undvika dessa besvär brukar dosen minskas gradvis, innan man helt slutar att ta medicinen.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

Sluta använda Ambien och ring din läkare omedelbart om du har någon av dessa allvarliga biverkningar: deprimerad, tankar om att skada dig själv; ovanliga tankar, risktagande, minskad hämning, ingen rädsla för fara; ångest, aggression, rastlös eller upprörd; hallucinationer, förvirring, förlust av personlighet.

Mindre allvarliga Ambien-biverkningar kan inkludera: dåsighet på dagtid, yrsel, svaghet, känsla av att vara ”drogad” eller lindrig; brist på samordning; amnesi, glömska; levande eller onormala drömmar; illamående, förstoppning; proppig näsa, ont i halsen; huvudvärk, muskelsmärta; eller suddig syn. Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan uppstå.