Valium (Diazepam)

Vi hjälper dig beställa Diazepam receptfritt online, det säljs vanligtvis under namn du kanske är mer bekant med som Valium eller Stesolid och används bland annat som muskelavslappnande och ångestdämpande.

Valium och Stesolids aktiva substans är Diazepam och tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för bensodiazepiner och verkar genom att förstärka effekten av köp Valium utan recept receptfritt express skandinavien sverige EU tullfrittGABA. Därigenom verkar det lugnande, ångestdämpande, kramplösande och muskelavslappande. Valium verkar inom 15min och är vanebildande.

Beställ Valium online receptfritt (Diazepam)

Du bör inte använda Valium om du är allergisk mot diazepam eller liknande läkemedel (Ativan, Klonopin, Restoril, Xanax, och andra), eller om du har: myasthenia gravis (en muskelsvaghet sjukdom);
allvarlig leversjukdom;trångvinkelglaukom;svåra andningsproblem; eller sömnapné (andningsuppehåll under sömnen), öppenvinkelglaukom; astma, emfysem, bronkit, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), eller andra andningsproblem; njur- eller leversjukdom; epilepsi eller annan neurostörning; en historia av psykisk sjukdom, depression, eller självmordstankar eller beteende; eller en historia av drog-eller alkoholmissbruk.

Valium kan vara vanebildande. Dela aldrig detta läkemedel med en annan person, speciellt någon med en historia av drogmissbruk eller beroende.

Förvara medicinen på en plats där andra inte kan få tillgång till den

Klicka här för att beställa Diazepam receptfritt online (Valium/Stesolid)

Läs mer om och beställ:

Xanor

Kodein

Tramadol