Xanax (Alprazolam)

Xanax även kallat Xanor med den aktiva ingrediensen Alprazolam (bensodiazepin) verkar dämpande på det centrala köp xanax alprazolam sverige norge utan receptnervsystemet. Xanax har en ångestdämpande effekt och används vid behandling av ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning. Läkemedlet används även vid paniksjukdom med eller utan torgskräck.

Användning av Xanax kan leda till fysiskt och psykiskt beroende av läkemedlet. Risken för beroende ökar med dos och behandlingstidens längd och vid missbruk av alkohol.

Xanax skickas ifrån EU-lagret och leveranstid är vanligtvis 5 till 12 dagar.